”Är konsten en man eller kvinna”

Nanushka Yeaman NUTIDA MUSIK/TRITONUS nr 1 2003

Kristina Forsman, 32, är utbildad musiklärare, har studerat vid Gotlands tonsättarskola i Visby och går nu sista året på kompositionslinjen. Hon är glad över att man nu kan söka komposition i yngre ålder för det gynnar kvinnor som annars skulle komma in först när det var dags att skaffa barn.
– Åldern spelar in. Vad gäller komposition och dirigering har de flesta gått någon utbildning innan.

Finns det kompositioner som kan beskrivas som manliga eller kvinnliga?
– Jag bryr mig inte om ifall folk kallar mina verk kvinnliga och det stör mig inte heller om de tycker att ett kraftfullt brasstycke jag skrivit låter manligt. Jag behöver, liksom många andra, vara både innerlig och kraftfull. Problemet är att vi kategoriserar dessa egenskaper som manliga eller kvinnliga. Det är ingen skillnad på kvinnor och mäns musik i sig. Den enda olikheten skulle kanske vara att tjejer oftare vill arbeta med text vilket är mer utelämnande. Om man väljer att skriva ett verk med text måste man ta ställning och emotionellt ansvar.

Vad gäller musiken säger man inte ”åh vad manligt” om Sven-David Sandströms körstycken men däremot kan man höra kvinnors verk beskrivas som kvinnliga. Men vad är egentligen kvinnligt? Vi har manliga förebilder. Romantisk musik, är den manlig?”

”…Men att vara kompositör är ju inget typiskt manligt. Inga tunga lyft krävs. Tänk om det kanske till och med är typiskt kvinnligt att vara kompositör.”

…”Vad är då feminism och jämställdhet för dig?
– Feminism för mig är att det ska vara rättvist, inte att det ska vara fokus på mig som kvinna. Jämställdhet är att välja det man vill och är bra på och inte tvingas avstå på grund av sin könstillhörighet.”