”Musikveckans avslutning en festkonsert att minnas”

KARL ERIK ANESTEDT
Nya Ludvika tidning
23 juli 2001

”Tidigare år har det funnits en trombonist i orkestern vid namn Kristina Forsman från Hallstavik. I år spelade hon inte med utan har ägnat sig åt att komponera ett stycke som nu kammarsymfonikerna framförde. Verket uruppfördes i Fredriksberg i fredags (se vidstående artikel). Stycket heter Ninata och detta är hämtat från begynnelsebokstäverna i det tyska uttrycket Noch ist nicht alle Tage Abend ”Än har alla dagar inte sett sin afton”.

När de första takterna spelades infann sig genast känslan av att få uppleva ett verk med viss swing i rytmen. De sydamerikanska influenserna var markanta men lika snabbt som man sattes i den känslan lika snabbt togs man därifrån.

Klangmönstren avlöste varandra med många spännande inslag. Utan att ha tagit del av notbladen så verkade stycket ha ”riktig” notation och taktart. Detta är inte alltid förekommande i nyskriven musik där den grafiska notationen och rytmen är ganska flytande. Att bilda sig någon klar uppfattning om verket efter att ha hört det en enda gång är svårt. Men nog förefaller det undertecknad som att stycket är så intressant att både spela och lyssna till, så det bör förekomma på flera symfoniorkestrars repertoar framledes.”